نقش روابط عمومی در صحنه مديريت ا

 

نقش روابط عمومی در صحنه مديريت اجتماعی

 

سمينار يک روزه "ارتباطات، شفافيت و حکومت امروز از ديدگاه اسلام" محور نشستی صميمی از دو گروه ايرانی و مالزيايی بود كه با حضور جمعی از مديران، کارشناسان و متخصصان روابط عمومی ايران در روز چهارم آذرماه، 24 نوامبر؛ در  انستيتو بين المللی تمدن اسلامی در دانشگاه بين المللی اسلامی مالزی برگزار شد.

خانم فريبا رومی، دانشجوی دکترای تاريخ ايران در دانشگاه علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران که فوق ليسانس تاريخ ايران و ليسانس مترجمی انگليسی را نيز در همين دانشگاه به اتمام رسانده و اکنون به دليل شغل همسرشان مقيم مالزی هستند نيز در اين سمينار حضور داشت.

ايشان در حاشيه اين  سمينار به سوالات خبرنگار کارگزار روابط عمومی پاسخ داد.

 

نظرتان در باره برگزاري اين سمينار در انستيتو بين المللی تمدن اسلامی چيست؟

من از اين که هموطنانم و هم زبانانم را در اين دانشگاه ملاقات کردم بسيار خوشحال شدم. در اين کالج مباحث مربوط به فلسفه هنر، شرق شناسی و تاريخ هنر و انديشه اسلامی تدريس می شود و به دليل جايگاه علمی آن سمينارهای مهم و بزرگی در آن برگزار می شود که انتخاب آن برای برگزاری سمينار "ارتباطات، شفافيت و حکومت امروز از ديدگاه اسلامی" از سوی موسسه کارگزار روابط عمومی، انتخابی هوشمندانه و حرفه ای تلقی می شود.

 

به نظر شما آيا انتخاب اين دانشگاه براي حضور مديران و كارشناسان روابط عمومي ايران مناسب است؟

 شما با انتخاب اين کالج برای برگزاری يک سمينار علمی و آموزشی، به محيطی پا گذاشته ايد که می توانيد وجود روابط عمومی، ارتباطات و مردمداری را در گوشه، گوشه و در رفتار و اعمال دست اندرکاران آن اعم از اساتيد، دانشجويان و حتی کارمندان آن به وضوح مشاهده کنيد.

نظم، پاکيزگی، زيبايی، تناسب هنری و معماری، وقت شناسی، احترام و نوع دوستی فضايی را به وجود آورده است که می تواند به عنوان يک الگو مورد توجه مديران و کارشناسان شرکت کننده در اين دوره آموزشی قرار گيرد.

اين محيط کاملاً آرام، فوق العاده تميز، معطر و خوشبو و زيبا اين فرصت را فراهم می کند که ميهمانان آن بتوانند در آرامش و امنيت کامل تجربيات، دانش و يافته های علمی خود را در محيطی دوست داشتنی به اشتراک بگذارند.

 

حضور دراين فضا چه تاثيري در تغيير نگرش كارشناسان روابط عمومي در آفرينش فضاهاي مناسب براي ارتقا عملكردشان خواهد داشت؟

مردم مالزی مردمي مهربان و خونگرم هستند و آنچه در اين جامعه بيش از هر چيزی به چشم می خورد روابط مبتنی بر احترام و محبت متقابل و بی دريغ است. حضور اين جمع ايرانی در اين کالج، فرصتی را فراهم آورد تا آن ها ضمن بحث در مورد موضوعات مهمی مانند: "ارتباطات، شفافيت و حکومت از ديدگاه اسلامی" با ديدگاه های صاحب نظران و دانشمندان مطرح اين دانشگاه آشنا شوند و در محيطی کاملاً آرام و صميمی صحنه ای ديگر از دانش و مباحث آموزشی را تجربه کنند.

در دانشگاهی که همه به وظايف خود آشنا هستند و اساتيد بسيار خونگرم و با دانش و معرفت پذيرای دانشجويان و طالبان علم هستند. فضاهای زيادی برای ارايه تصويری واقعی از
روابط عمومی مخاطب مدار به وجود می آيد که اين فرصت های بی بديل و با ارزش می تواند از نگاه صاحب نظران و کارگزاران حرفه ای روابط عمومی صحنه ای بزرگ برای کسب تجربه و الگوبرداری از يک واقعه علمی و حرفه ای باشد.

در اينجا با آنکه هر کدام از اساتيد و دانشجويان از گوشه ای از جهان گردهم آمده اند می توان به ارتباطاتی ريشه ای و قوی دست يافت که تصويری از نقش با ارزش روابط عمومی در صحنه مديريت اجتماعی اين جامعه انسان محور است و می تواند فضاهای ذهنی و باورهای مثبتی از رويکرد روابط عمومی در ارتباطات اجتماعی را برای کارگزاران آن فراهم آورد.  


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003