مرکز خريد KLCC

مرکز خريد KLCC

 

اين مرکز در برج هاي دوقلو پتروناس واقع شده است. در اين مرکز مي توان مشهورترين برندها و گران قيمت ترين اجناس را پيدا کر. در عين حال در يکي از طبقات اين مرکز خريد، انواع و اقسام رستوران ها، با تنوع غذايي بسياري از ملل مختلف قابل دسترسي است. در اين مرکز سينما هم موجود است. نکته جالب ديگر آکواريوم بزرگي است که در زير زمين KLCC قرار دارد. بليت ورودي آن 38 رينگيت است. اين آکواريوم تونل شيشه اي بزرگي است که نقاله اي در طول آن فرد را با سرعتي مناسب به جلو مي برد. ديواره هاي شيشه اي بالاي سر و اطراف فرصت يک تجربه جديد را به بازديدکنندگان مي دهد. انواع ماهي ها، کوسه ها و ديگر آبزيان بر فراز سر افراد در حرکت هستند. در اين آکواريوم امکان آموزش قواصي هم وجود دارد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003