مرکز ملي علوم مالزي

مرکز ملي علوم مالزي

 

رسالت اين مرکز پرورش استعداد و آموزش پايدار علوم و تکنولوژي در ميان ساکنان مالزي مي باشد. اين مرکز با بناي بسيار زيبا داراي آکواريوم نسبتا بزرگي مي باشد که گونه هاي متنوعي از آبزيان را در خود جا داده است. در اين مرکز بخش ها و آزمايشگاه هاي مختلفي براي آموزش سمعي و بصري پديده هاي گوناگون علوم از جمله فيزيک، شيمي، زيست شناسي، رياضي، تکنولوژي هاي ارتباطي و غيره مي باشد. همچنين در بخشي از اين مرکز زيردريايي شبيه سازي شده تا دانش آموزان و ساير بازديدکنندگان بتوانند تجربه بودن در زيردريايي را هم داشته باشند.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003