برج

برج‌هاي دوقلوي پتروناس

 

برجهاي دوقلوي کوالالامپور در شببرجهاي دوقلوي پتروناس از بلندترين آسمانخراش هاي جهان هستند که در شهر کوالالامپور در کشور مالزي قرار گرفته اند. برجهاي دوقلو با احتساب آنتن بالاي برجها، 452 متر ارتفاع دارند. تعداد طبقات هر برج 88 طبقه است و جمعا 78 آسانسور در اين دو ساختمان فعال هستند. اين دو برج از زير توسط مرکز خريد سوريا به هم وصل هستند. همچنين پلي طبقات 41 و 42 اين دو برج را به هم متصل مي کند. ارتفاع اين پل از سطح زمين 175 متر و طول آن 56 متر است.

کار ساخت اين برجها از سال 1995 شروع شد و در زماني کوتاه در سال 1998 به اتمام رسيد. دولت مالزي ساخت اين برجها را به عنوان نماد پيشرفت اقتصادي اين کشور در دستور کار خود قرار داد. امروزه برجهاي دوقلو به يکي از نمادهاي اصلي کوالالامپور و مالزي تبديل شده اند.

معمار اين بنا سزار پلي است


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003