دانشگاه ليم کوک وينگ مالزي

 

دانشگاه ليم کوک وينگ مالزي

( Limkokwing University Of Creative Technology)

 

 دانشگاه ليم کوک وينگ ، از بهترين دانشگاههاي مالزي براي دوره هاي کارشناسي است که به خصوص در زمينه معماري و رشته هاي هنري از شهرت به سزايي برخوردار است. اين دانشگاه به لحاظ هدفمند سازي رشته هاي تحصيلي براي فرصت هاي شغلي آتي دانشجويان ، برنامه ريزي بسيار دقيقي دارد و دو اصل نوآوري و خلاقيت را سر لوحه عملکرد خود و دانشجويان خود قرار داده است. تنوع رشته ها و امکانات عالي تحصيلي و رفاهي ليم کوک وينگ را در جايگاهي برتر نسبت به بسياري از دانشگاه ها قرار داده است.در ليم کوک وينگ از دانشجويان انتظار مي رود عادت هاي روز مره و هر گونه کاهلي در فکر و عمل خود را کنار بگذارند. دانشجوي ليم کوک وينگ در يک کلام بايد قالب هاي کهنه فکري خود را بشکند و براي مسائل قديمي راه حلهايي خلاق و نوين ارائه کند. محيط دانشگاه محيطي چند مليتي است و اين دانشگاه کيفيت بالاي بين المللي خود را از طريق مشارکت با تعدادي از مطرح ترين دانشگاه هاي جهان هم چون دانشگاههايي در انگلستان ، استراليا و نيوزيلند ، و نيز پياده سازي برنامه هايي مطابق با آخرين استاندارد هاي جهاني اثبات نموده و در اين راه ، هم چنان به سوي فردايي روشن تر گام بر مي دارد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003