توسط موسسه کارگزار روابط عمومي

توسط موسسه کارگزار روابط عمومي

جزوه آشنايي با دومين تور روابط عمومي ايران در مالزي منتشر شد

 

در آستانه برگزاري دومين دوره آموزشي روابط عمومي ايران در مالزي، جزوه معرفي اين دوره از سوي موسسه کارگزار روابط عمومي منتشر شد.

در اين جزوه که شامل برنامه ها، دستورالعمل ها، آشنايي با مالزي و ... مي باشد اطلاعاتي بدين شرح به چاپ رسيده است.

مقدمه (توضيحي در مورد دوره علمي آموزشي روابط عمومي در مالزي)

اطلاعات کلي درباره مالزي، برنامه کامل دومين دومين دوره علمي آموزشي روابط عمومي در مالزي؛ دستورالعمل ها و مقررات دوره هاي آموزشي خارج از کشور موسسه کارگزار روابط عمومي؛ توصيه هاي سفارت جمهوري اسلامي ايران به گردشگران و ايرانيان مقيم مالزي؛ خبر انتخاب اولين کارگزار روابط عمومي ايران و دريافت اعتبارنامه روابط عمومي (APR)؛ گفتگو با برنده جايزه مشوق آموزشي روابط عمومي و برنده سفر به مالزي؛ مشخصات پرواز هواپيمايي امارات براي سفر به مالزي؛ دانشگاه هاي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران در مالزي؛ اوقات شرعي به افق مالزي.

هدف از انتشار اين جزوه آشنايي مقدماتي شرکت کنندگان در اين دوره با اطلاعات اوليه و مورد نياز ايشان براي اين سفر علمي و آموزشي است و قبل از انجام سفر در اختيار ايشان قرار مي گيرد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003