افزايش تقاضای حرفه روابط عمومی د

افزايش تقاضای حرفه روابط عمومی در مالزی

 

همزمان با توسعه تجارت و صنايع در مالزی، تقاضا برای حرفه روابط عمومی نيز در اين کشور افزايش يافته است.

حميده کريم سخنران پنجمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران و مدير ارتباطات شهرت مالزی در گفتگو با ستاد خبری کنفرانس ضمن بيان اين مطلب گفت: حرفه روابط عمومی در مالزی با يافتن رويکردها، استراتژی ها و روش های خلاق برای برقراری ارتباط با مخاطبان در بخش های مختلف تجاری، صنعتی و دولتی تقاضای زيادی را برای خود ايجاد کرده است.

مدير ارتباطات شهرت مالزی افزود: قرن 21 سناريوهای تازه متعددی را در تمامی عرصه ها معرفی کرده که روابط عمومی با قرار گرفتن در آستانه اين پديده هيجان انگيز نمايی تازه را به خود گرفته است که باعث ايجاد عناصر و خدمات جديدی در هر دو بخش دولتی و خصوصی شده است.

وی در پايان افزود: در پنجمين کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران تجارت کارگزاران روابط عمومی در مالزی را در اين دوره ارايه داده ام که اميد است باعث ايجاد همکاری های بيشتری در عرصه روابط عمومی در ميان دو کشور دوست و مسلمان ايران و مالزی شود.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003