دبیرخانه دائمی کنفرانس بین الملل

دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی روابط عمومي ايران و "برناما" تفاهمنامه دوجانبه به‌امضا رساندند


دبیرخانه دائمی کنفرانس بین المللی روابط عمومي ايران و خبرگزاري رسمي مالزي (برناما) روز جاري تفاهمنامه دوجانبه‌اي را با هدف معرفي هرچه شايسته‌تر از واقعيات مثبت دو كشور به امضا رساندند.

مهدی باقریان دبيركل انجمن مذكور درحاشيه آيين امضاي اين تفاهمنامه اظهارداشت: تبليغات منفي رسانه‌هاي غربي عليه ايران تنها ازطريق برقراري روابط و همكاري دوسويه با ساير كشورهاي اسلامي قابل مقابله خواهد بود.

دبيركل کنفرانس بین المللی روابط عمومي ايران افزود: سال ‪ (۱۳۸۶) ۲۰۰۷‬درايران سال اتحاد ملي و انسجام اسلامي ناميده شده و دستور كار اصلي دراين سال، پيشبرد اتحاد و همبستگي در ميان كشورهاي اسلامي بويژه از طريق رسانه‌ها و خبرگزاري‌هاي رسمي آنهاست.
باقريان روز دوشنبه در راس هياتي متشكل از ‪ ۵۰‬نفر از متخصصان روابط عمومي كشورمان با حضور در ساختمان خبرگزاري برناما، ضمن ديدار از بخش‌هاي مختلف اين رسانه، با جمعي از مسوولان اين خبرگزاري از جمله "سلبيه سعيد" معاون سردبير ارشد اين خبرگزاري ديدار و گفت و گو كرد


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003