مالزي براي جذب گردشگران مسلمان ع

اقدام جالب مالزی برای جذب گردشگران عرب

مالزي براي جذب گردشگران مسلمان عرب دست اقدام به پخش آگهي هاي تبليغاتي به زبان عربي هم مي کند.

به گزارش واحد مرکزي خبر به نقل از شبکه تلويزيوني ان اچ کي ژاپن؛ دولت مالزي تلاش هاي زيادي مي کند تا شمار گردشگران خارجي در اين کشور را افزايش دهد.

مالزي که يک کشور اسلامي است و زيرساخت هاي زيادي براي جذب گردشگران مسلمان دارد ،سرمايه گذاري زيادي مي کند تا همچنان شمار گردشگران ورودي به اين کشور را افزايش دهد.

مقايسه آماري نشان مي دهد شمار گردشگراني که ازسال هزار و نهصد و نود هشت تاکنون به مالزي سفر کرده اند افزايش بسيار چشمگيري داشته است.

در ده سال گذشته تعداد گردشگران خارجي در مالزي تقريبا چهار برابر شده است. در سال هزار و نهصد و نود هشت شمار گردشگران درمالزي پنج ميليون و پانصد هزار نفر بود اما درسال دوهزار وهشت شمار آنها به بيست و دو ميليون نفر رسيد و چهارده ميليارد دلار درآمد براي اين کشور داشت.

يکي از برجسته ترين تبليغات صنعت گردشگري مالزي شعار"مالزي، واقعا آسيايي "است که در شبکه هاي مختلف بين المللي پخش مي شود.

قبل از فرارسيدن ماه رمضان شمار زيادي گردشگر مسلمان به مالزي مي روند. آمارها نشان مي دهد سال گذشته حدود دويست و نود هزار گردشگر مسلمان به مالزي سفر کردند.

اين ميزان در مقايسه باسال قبل از آن هفت درصد افزايش نشان مي دهد .

گردشگران مسلمان به خصوص بعد از حملات يازدهم سپتامبردوهزار ويک احساس مي کنند درمالزي خيلي راحت هستند.

زنان مسلمان هم مي گويند در کشور مالزي از اينکه با حجاب باشند احساس نگراني ندارند و راحت هستند چون ديگر کسي به عنوان يک زن با حجاب به آنها خيره نمي شود.

عزيزان نورالدين معاون سازمان گردشگري مالزي مي گويد: گردشگران عربي بيشترين پول ها را در مالزي خرج مي کنند از اين رو سازمان گردشگري مالزي به شدت علاقه دارد تا اين گردشگران بيشتر به مالزي سفر کنند.

يک گردشگر عرب از کشور عمان هم گله داشت که فروشندگان مالزيايي وقتي مي فهمند مشتري آنان عرب است قيمت ها را افزايش مي دهند.

هتل هاي مالزي براي جذب گردشگران عربي در زمان اوج سفرها، کارکنان مسلط به زبان عربي را افزايش مي دهد علاوه بر آنکه شبکه هاي تلويزيوني عربي بيشتري را از طريق ماهواره دريافت مي کنند.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003