روابط عمومي2

روابط عمومي2

 

شارا/ 22 آبان 1388 -همزمان با برگزاري اولين همايش بين المللي روابط عمومي2، کتاب روابط عمومي2 نوشته دکتر علي اکبر جلالي توسط انتشارات موسسه کارگزار روابط عمومي منتشر شد.

به گزارش ستاد خبري اولين همايش بين المللي روابط عمومي2، اين کتاب در هفت فصل و با شمارگان 3000 جلد با عناوين: معرفي روابط عمومي سنتي و الکترونيکي، روابط عمومي و مديريت فناوري اطلاعات، اصول و مباني پايه دولت الکترونيک، اصول و مفاهيم «وب2» و ابزارهاي آن، آموزش الکترونيکي2، روابط عمومي و آينده روابط عمومي2، اطلاعات جامع و کاملي به مخاطب در حوزه روابط عمومي2 به دست مي دهد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003