گزارش

گزارش

نگاهي به مجموعه مقالات همايش روابط عمومي2

 

شارا/ 22 آبان 1388 -در اولين همايش بين المللي روابط عمومي2 مقالات متعدد علمي توسط استادان و صاحب نظران خارجي و داخلي و مطرح در رشته روابط عمومي و فناوري اطلاعات ارايه شد که براي نخستين بار تصوير جديدي از روند تغييرات پرشتاب و روزافزون کاربردهاي فناوري اطلاعات پيش روي دست اندرکاران روابط عمومي کشور قرار داد. شوراي سياستگذاري و کميته علمي همايش محورهاي مورد نظر که با ضرورت ها، اهداف و ماموريت هاي همايش انطباق داشت را طي فراخوان اعلام کرد و در مجموع از ميان 42 مقاله علمي ارايه شده به دبيرخانه همايش، 11 فراخوان انتخاب و ارايه شد.

آنچه از نظر مي گذرد نگاهيست اجمالي و چکيده به مقالاتي که ارايه دهندگان آن ها رسانه هاي جديد، مخاطبان جديد و ابزارهاي نوين ارتباطي را در فضا و بستر به شدت در حال تحول جوامع بشري مورد ؟؟؟ و کنکاش قرار داده اند.

دکتر يونس شکرخواه عضو هيات علمي دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان و رييس موسسه آمريکاي شمالي و اروپاي دانشگاه تهران است. وي در مقاله خود با عنوان "روابط عمومي مدرن: رسانه اي تر و گلوبال تر" شناخت افکار عمومي را اصلي ترين چالش هر روابط عمومي با هر ماموريتي دانسته است. شکرخواه در اين مقاله با معرفي انجمن حرفه اي روابط عمومي جهان که در سال 1947 پايه گذاري شده است، مي کوشد تا روند تغييرات و تحولاتي که منجر به تغيير نقش ها و پيشرفت هاي تکنولوژيک روابط عمومي شد و همچنين تحولات مفهومي حادث شده را تبيين کند. وي با بررسي وضعيت فعلي روابط عمومي هاي کشور به چالش هاي پيش رو اشاره مي کند و افزايش سطح توقعات توده ها را فراتر از توان بالقوه روابط عمومي دانسته و آن را خطرناک نيز توصيف مي کند.

دکتر علي اکبر جلالي دانشيار دانشکده هاي مهندسي برق، دانشگاه علم و صنعت ايران و ملقب به پدر فناوري اطلاعات ايران است.

وي در مقاله خود با عنوان "روابط عمومي2، فضاي نوين مديريت روابط عمومي هزاره سوم" که با همکاري ميلاد صبوري، کارشناس ارشد مهندسي فناوري اطلاعات و ارتباطات تدوين و تاليف شده است به آن دسته از ابزارهاي وب2 مي پردازد که مي توانند تسهيل کننده امور روابط عمومي در استفاده بهتر از اطلاعات باشند و يا قادرند زمينه توانمند سازي کارگزاران روابط عمومي را در ارتقاي سطح دانش کارشناسي آن ها به وجود آورند.

در اين مقاله همچنين به طور مشخص به جايگاه هاي ابزارهايي از وب2 اشاره شده که در چارچوب شبکه هاي اجتماعي مانند يوتيوپ، تويتر، کلام و فيس بوک در خدمت روابط عمومي2 قرار گرفته اند.

دريد برکينريچ: وي نويسنده کتاب "روابط عمومي2: رسانه جديد، ابزار جديد، مخاطب جديد" است و آخرين کتابي که نوشته است "بازگرداندن عموم به روابط عمومي" نام دارد.

برکينريچ در مقاله خود با اشاره به ويژگي هاي رسانه اجتماعي و فضاي مجازي موجود در مقايسه فنون و شيوه هاي روابط عمومي سنتي با روابط عمومي2 مي پردازد. وي با تشريح چگونگي انجام فعاليت ها در روابط عمومي که ؟؟؟؟ مشغول است به تبيين شيوه هاي کاربردي استفاده از فناوري اطلاعات پرداخته و از برقراري رابطه اي مشارکتي ميان شهرونداني که دنياي مجازي را شناخته و ؟؟؟ قدم مي زنند سخن مي گويد که در نهايت منجر به پيدايش روابط عمومي2 شده است.

دکتر حسن بشير: "ارتباط تصويري: تحول پيام و برداشت ها در روابط عمومي2" عنوان مقاله دکتر حسن بشير است. وي عضو هيات علمي و رييس دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع) است. وي روابط عمومي را در تحولات مدرن معطوف به جهان مجازي، وارد مرحله اي از فرآيند ارتباط دانسته که در مرحله حرکت در همه جهات براي انتقال همه جانبه پيام به مخاطبان متفاوت، در همه سطوح با هدف جذب و همگرايي تمام عيار دريافت کنندگان پيام براي تحقق کامل مطلوبيت مورد نظر در همه زمينه ها قرار گرفته است. تاکتيک هاي ارتباطي در محيط جديد، هژموني تاکتيک هاي بصري و نوشتاري و گفتاري تاثيرگذار و گروه هاي اجتماعي اينترنت از مهمترين مباحثي است که دکتر بشير در مقاله خود به آن پرداخته است.

دکتر حسين افخمي: وي مدير گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي است که در اولين همايش بين المللي روابط عمومي2 مقاله اي با عنوان "روابط عمومي2، رسانه هاي اجتماعي و اخلاق حرفه اي" ارايه کرد. دکتر افخمي، ارتباطات رسانه اي شده امروز را ملزم به رعايت قوانين ارتباطي موجود و نيازمند به تنظيم مقررات اخلاقي جديد در شبکه هاي اجتماعي ارتباطات عنوان کرده است.

وي در مقاله خود به تبيين تاثيرات ؟؟؟ از تحولات و تغييرات فناوري اطلاعات مي پردازد و چالش هاي فراروي شاغلان حرفه اي روابط عمومي را در مواجهه با ابزارهاي رسانه هاي اجتماعي تشريح مي کند.

حنيفه گوز: وي دانشيار گروه روابط عمومي دانشگاه قاضي آنکاراست که مقاله اي با عنوان "روابط عمومي2 مجرايي جديد در روابط عمومي" توسط نفيسه ظفرمند، دانشجوي کارشناسي ارشد روابط عمومي دانشگاه قاضي آنکاراي ترکيه در اين همايش ارايه شده در اين مقاله تلاش شده است چارچوب کلي روابط عمومي2، ابعاد مختلف آن، بسترهاي فعاليت، روش هاي اجرا و اين که در تفاوت با روش هاي سنتي چه گزينه ها و امکاناتي در اختيار است، مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

تکنيک هاي بکار گرفته شده شرکت دل Dell توسط روابط عمومي2 اين شرکت، در برقراري ارتباط با مشتريان نيز به شکل موردي تشريح شده است.

پرفسور دکتر محمدناجي بوستانچي: رييس دانشکده ارتباطات دانشگاه قاضي آنکارا با مقاله اي با عنوان "بررسي عوامل موثر روابط عمومي و فناوري نوين بر جريانات روز" در اولين همايش بين المللي روابط عمومي2 شرکت کرده است.

وي با ارزيابي چگونگي پيدايش فناوري هاي ارتباطي و وسايل و ابزارهاي نسل جديد، به رابطه و تاثير رسانه ها و ابزارهاي نوين ارتباطي بر روابط عمومي پرداخته و نهاد روابط عمومي را در گذر تاريخي در جوامع و ادوار مختلف مورد تحليل و بررسي قرار داده است. پرفسور بوستانچي در اين مقاله به تبعات و پيامدهاي گسترش اينترنت در زندگي بشر و روابط عمومي ها اشاره مي کند و با ارايه چشم اندازي از روند رو به رشد کاربردهاي فناوري اطلاعات به تبيين و روابط عمومي2 مي پردازد.

دکتر حميد ضيائي پرور: وي از استادان دانشگاه و محقق پژوهشگر رشته علوم ارتباطات است که مقاله "روابط عمومي الکترونيک تعاملي و مشارکتي" را در اين همايش ارايه کرد. در اين مقاله وضعيت شناخت تکنولوژي هاي کاربردي epr در وزارتخانه هاي ايران و وضعيت کاربرد و استفاده از تکنولوژي هاي کاربردي آن در کنار موانع پياده سازي و استفاده از تکنولوژي هاي کاربردي eprمورد بررسي قرار گرفته و در پايان مدل بومي epr براي وزارتخانه هاي ايران ارايه شده است.

حسين امامي: وي دانشجوي دکتراي علوم ارتباطات اجتماعي است و مقاله اي با عنوان "راهبردهاي عملي روابط عمومي2" را در اين همايش ارايه کرد.

امامي در اين مقاله سرعت در اطلاع رساني و جذب مشارکت مخاطبان را اصلي ترين مورد کاربردي در روابط عمومي2 داشته و با اشاره به نحوه ايجاد و ويژگي هاي وب2 و مباني اوليه روابط عمومي2 به تعاريف و سير تکاملي روابط عمومي هاي مدرن پرداخته است. تغييرات به وجود آمده در روابط عمومي ها و معرفي ابزارهاي روابط عمومي2 و نحوه ايجاد و به کارگيري آن در سازمان ها نيز از ديگر نکات مهم اين مقاله به شمار مي رود.

جواد افتاده: کارشناس فناوري اطلاعات است که مقاله خود را با عنوان "کاربران توليد کننده محتوا، اساس روابط عمومي2 در عصر رسانه اجتماعي" ارايه کرد وي رسانه هاي اجتماعي و تعامل هاي اجتماعي و تاثير آن در هويت جديد مخاطبان و امور کنکاش قرار داده و با اعتقاد به اين که رسانه هاي اجتماعي اقيانوسي بزرگ است که روابط عمومي بايد شنا کردن در آن را بياموزد. به بيان چگونگي حرکت روابط عمومي2 با استفاده از رسانه هاي اجتماعي براي پيشرفت و حضور آنلاين در جامعه وبي مي پردازد.


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003