New Page 2

زندگینامه مختصر ادوارد برنیز، پدر روابط عمومی
شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)-  ادوارد برنیز همان کسی بود که از میان هزاران پزشک تاییدیه ای دریافت کرد و مبنی بر آن به مردم امریکا توصیه کرد، روز خود را با گوشت و تخم مرغ شروع کنند. این تنها یکی از اقدامات وی بود.


برنیز خواهرزاده زیگموند فروید معروف بود. وی با بهره گیری از روش شناسی علمی دست به اقداماتی زد و آن را «مهندسی رضایت» نامید. این کارها شامل متقاعد کردن مردم به طور غیر مستقیم به اعتقاد داشتن به چیزی است که هنوز آن را به خوبی نمی شناسند.

 

منبع مرجع: http://www.shara.ir/view/9439/زندگینامه-مختصر-ادوارد-برنیز،-پدر-روابط-عمومی 


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003