New Page 5

مواجهه کشورهای چند ملیتی با بحران PR

 کارگزار روابط عمومی/ 19 فروردین 1387(شانگهای دیلی) - موسسات و شرکت های چند ملیتی در کشور چین با بحران روابط عمومی مواجه شده اند. بر طبق گزارش ها، اغلب مردم در چین توجه چندانی به روابط عمومی شرکت ها ندارند.

طبق گزارش گروه مشاور و تحقیقات هورایزن و شبکه تجارت چین، سومین سال پیاپی است که استقبال مردم از موسسات چند ملیتی در چارچوب توانایی مدیریت روابط عمومی کاهش یافته است.

 این گزارش حاصل یک نظر سنجی از 2.285 نفر افراد بین 18 تا 60 سال ساکنان شهرهای پکن ، شانگ های و 5  شهر دیگر علاوه بر مدیران اجرایی 420 شرکت عمده است. پاسخ دهندگان از 100 امتیاز ، 34/79 امتیاز به نمونه شرکت های چند ملیتی ، 44/77 امتیاز به نمونه های تولیدی و 3/73 امتیاز به روابط عمومی دادند.

 در سال 2006 نرخ هر سه دسته 5/0 - 7/0 تنزل داشت. در این سال شرکت های چند ملیتی به خاطر چند رسوایی کیفیتی که در سال 2005 تحت  نام های شناخته شده برون مرزی رخ داده بود، دچار این سقوط شدند.

طبق گزارشات "این کاهش نشان می دهد که شرکت های چند ملیتی برای تمرکز بر امور روابط عمومی با مشکل مواجه شده اند. آنها باید کیفیت محصولات شان را بهبود بخشند تا تاثیرگذاری بیشتری داشته باشند."

 

استفاده از اخبار سایت فقط با ذکر منیع " کارگزار روابط عمومی " مجاز می باشد


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003