New Page 11

 

هنـر روابط عمومی

 مهندس مهـرداد سلیمانی

 

 شاید عجین شدن دو اصطلاح «هنر» و « روابط عمومی» با یکدیگر اصطلاح نامأنوسی را پدید آورد. هر دو کلمه مجموعه ای بسیار بزرگ از معانی و شرح بسیاری از امور را در پی دارند.

هنر که منشأ آن ذوق و استعداد بشریت است ، خود دامنه ای بسیار بزرگ از ابداعات فرهنگی را شامل می شود. گرچه این اصطلاح را سرآمد بسیاری از بخش های زیرمجموعه آن قرار داده اند و اقسامی همچون هنر سینما، هنر موسیقی ، هنر تجسمی و .... را شامل می شود و این تقسیم بندی حد و معیارهایی دارد و مورد توافق اندیشمندان این عرصه قرار گرفته است اما شاید بتوان با شرح این اختلاط جدید جایگاه آن را در کنار کلمه « روابط عمومی » توجیه کرد.

گرچه اکثریت قریب به اتفاق بزرگان و متخصصان روابط عمومی آن را یک علم می دانند و بحث روابط عمومی یا همان اصطلاح غریب (PR) را در چارچوب مباحث علمی مطرح می کنند اما اگر آن را یک هنر بدانیم از دامنه تئوری بودن خارج و به عرصه اجرا و عمل بیش از پیش نزدیک می شود. البته شاید با طرح این موضوع بتوان همه نظرات متنوع و مختلف و بعضاً ضد و نقیض و مبهم را در باب روابط عمومی در چارچوب « هنر» بودن آن به یک نظریه واحد رسانید.

در سمینار مالزی که در چارچوب یک سفر علمی آموزشی به آن کشور و با حضور تعدادی از کارشناسان ارشد روابط عمومی برگزار شد، احساس برای دستیابی به پیشرفت و تحولات اثرگذار به یقین بیشتر نزدیک شد. پیشرفت نه چندان بلند مدت و ارتباط و اخلاق و رفتار مردم سرزمین مالزی مردمی که از چندین فرهنگ با ساز و کارهای مختلف فرهنگی، جامعه ای با مقبولیت و جاذبه بسیار خلق کرده اند شاید نمونه عملی و به انجام رسیده موضوع این نوشتار یعنی « هنر روابط عمومی» است .

اگر به زبان عامه روابط عمومی را روش های علمی ارتباط و تبادل افکار و اندیشه ها بیان کنیم و ابزاری برای آن قایل شویم ، بهره گیری از این ابزار و روش ها « هنری» می طلبد که در این سفر به نظر رسید مردم و مسئولین مالزی با دستیابی به این هنر  شیوه نوینی در برقراری ارتباط مستقیم ، ساده و سالم بین گزینه های پیشرفت که اهم آن «امکانات، مسئولین و مردم» است را یافته اند .

دریافت این ارتباط به تنهایی هم نمی تواند موجبات این آرامش در رفتار و کردار و زندگی روزمره را ناشی شود و اینجاست که باز هم به وجود «هنری» در این میان نیاز می شود. اگر « هنر » را در ارتباط بین ابزارها و استعداد و ذوق بیان کنیم ، مردم و خصوصاً متخصصین کشور مالزی هنرمندترین افرادی بودند که در عرصه روابط عمومی از نمره بالایی برخوردار هستند . روش های صحیح و بسیار ساده و بی آلایش ارتباط مردمی با مسئولین از ابزارها و امکانات گرفته تا تمایلات و برخوردها شاید عمده ترین سرفصل های  این موفقیت ها است. آنان با بهره گیری از این علم و این هنر جامعه ای پیشرو، با حداقل مشکلات ساخته اند و در کمترین زمان طی مراحل ترقی نموده اند و اکنون با همتی بلندتر از گذشته در پی اثبات و تحکیم این حد از پیشرفتند. درمقایسه ای بسیار ساده و نه تخصصی، معیارهای کشور اسلامی مان، سابقه و قدمت فرهنگ آن، همگن بودن فرهنگ و سنت آن و خصوصاً حاکمیت مذهب قانونمند، نظم گرا و عدالت محور شیعه، امتیازی بالاتر از آنچه مردم مالزی را به این حد از پیشرفت رسانده است به خود اختصاص خواهد داد.

این پیشرفت و سعادت در چارچوب قوانین اسلام و با تبعیت از دستورات انسان ساز آن و با کسب تجربه از روها و ابداعات دیگران مطمئناً پیشرفت بهتر، اساسی و سالم تری را حاصل خواهد نمود .سفر به مالزی و شرکت در سمینارها و جلسات علمی و آموزشی و دیدار با مسئولین آن کشور و بازدید ازموفقیت ها و پیشرفت های آنها و ارتباط با مردم آن، این نوید را می دهد که هر جامعه ای که مردم و مسئولین آن با شفاف سازی و ارتباط سالم و صحیح بین خود عزم را برای ترقی و رسیدن به معیارهای واقعی زندگی جزم نمایند، این توان را خواهند داشت که در دوره ای کوتاه این راه را طی نمایند و به قله رفیع تحول و سازندگی برسند.

چه اینکه ایران عزیزمان از سرمایه های بسیار انسانی و ملی و از ذخایر بزرگ زیرزمینی و از استعدادهای بنام در جهان برخوردار است و قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست. این سفر در تحکیم این نکته که برقراری صحیح رابطه بین مردم و مسئولین و مدیران و بین تولید کننده و مصرف کننده نه تنها یک هنر برای روابط عمومی هاست بلکه یک فضای جدید را پیش روی کارشناسان این عرصه قرار داد.   

 

 


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003