به بهانه اعطای

به بهانه اعطای «اعتبارنامه متخصصان روابط عمومی» (APR)

به نخستين کارگزار روابط عمومی در ايران

 

 

 اعتبارنامه چیست؟

اعتبارنامه مکانیزم و برنامه اختیاری اعطای گواهینامه به متخصصان روابط عمومی است که توسط مراجع حرفه ای ذیصلاح انجام می شود.

 

هدف؟

هدف اعتبارنامه، هماهنگ کردن و ارتقاء حرفه روابط عمومی از طریق دسته بندی کسانی است که دارای دانش، تجارب و صلاحیت حرفه ای می باشند.

 

مزایا؟

متمایز کردن کارگزاران حرفه ای واقعی از مدعیان متخصصان معتبر (دارای این اعتبارنامه) با لقب افتخاری AMIPR همراه با نام خود، فرصت های شغلی بهتری به دست می آورند. لقب AMIPR بر سطح بالای حرفه ای، تجارب و شایستگی ها دلالت دارد.

 

 


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003