خانم و آقای باقریان

خانم و آقای باقریان

بدینوسیله به طور رسمی و کتبا مراتب قدردانی خود را  از هر دوی شما و همچنین موسسه کارگزار روابط عمومی که شهر کوالالامپور را به عنوان مقصد توریستی و آموزشی روابط عمومی برگزیدید اعلام می دارم.

همه ما در فاپرو و موسسه روابط عمومی مالزی از همراهی و بوده با گروهی از متخصصان روابط عمومی ایران لذت بردیم.

ما اعتقاد داریم که تنها خانم و آقای باقریان می توانند موجب شوند که چنین برنامه ارزشمندی برای کارشناسان روابط عمومی ایران اتفاق افتد و ما امیدواریم که در آینده مجددا با شما همکاری داشته باشیم.

همچنین من به شخصه مایلم از درک مهربانانه و بلندنظری هر دوی شما که از آن لذت بردم  سپاسگزاری نمایم. در این میان من شخصا از آقای باقریان که معتقدم متفکری راهبردی و متخصصی است که استانداردهای عالی کاری را در نظر می گیرد درس های زیادی آموختم. همچنین مایلم از خانم باقریان که نقش طراز اولی را به عنوان هماهنگ کننده و مترجم  داشته تشکر نمایم که بدون مشارکت و همکاری ایشان این برنامه کامل و سودمند اجرا نمی شد. امیدواریم همه شرکت کنندگان دوره آموزشی فقط خاطرات خوب را به خانه هایشان برده باشند.

ما دعا می کنیم که خداوند متعال ایران و همه ایرانیان را در صلح و مصون نگهدارد. پاداش خداوند بر شما و همه خانواده شما. مهم تر از همه ما نمی توانیم دو عضو جوان شرکت کننده هستی و حنانه باقریان کوچک دوست داشتنی را فراموش کنیم.

سلام به همه دوستان مان و انشاء الله  بزودی شما را دوباره ببینیم

 

شمیم عبدل جلیلی

رییس فاپرو


 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
ليست مطالب
 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2003