2182 مقاله در اين پايگاه موجود است Page 101 of 219


یک ایرانی برنده نخستین جایزه ممتاز جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی شد


... یک ایرانی برنده نخست


برگزاری همایش تخصصی تولید محتوا در فعالیت های انتشاراتی روابط عمومی


... برگزاری همایش تخصصی 


دومين كنگره جهانی كارگزاران مسلمان روابط‌عمومی در تهران برگزار می‌شود


... سال آينده در ايران؛ د&#


کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی و بیداری اسلامی


...   کنگره جهانی کارگزا&#


معناي جديد روابط انساني از ديدگاه روابط‌عمومي


... معناي جديد روابط انس&#


نخستین کنگره جهانی کارگزاران مسلمان روابط عمومی برگزار می شود


...

 

 

جستجو در سايت

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2009-2010