2182 مقاله در اين پايگاه موجود است Page 112 of 219


چهارمين نشست مديران روابط عمومي فدراسيون‌ها فردا برگزار مي‌شود


... به ميزباني زورخانه مل


مدير روابط عمومي انجمن صنفي فيلم کوتاه ايران معرفي شد


... مدير روابط عمومي انج


شاخص‌هاي يك ‌روابط عمومي‌ خوب از نگاه استاندار چهارمحال و بختياري


... شاخص‌هاي يك ‌روابط ع


دوره آموزشي ويژه خبرنگاران دفاع مقدس رسانه‌ها برگزار مي‌شود


... معاون روابط عمومي و ت


نشست چهارم مديران روابط عمومي فدراسيون ها


... نشست چهارم مديران روا


تاكيد وزير بازرگاني بر پويايي روابط عمومي ها


... تاكيد وزير بازرگاني 


برگزاري نشست شوراي مديران روابط عمومي مناطق آزاد كشور


... در منطقه آزاد انزلي ا 


نخستين انتخابات شوراي روابط عمومي‌هاي بهشهر برگزار شد


... با هدف كيفيت بخشي به ك


نقش موثر روابط عمومی در بازاریابی


... نقش موثر روابط عمومی 


شوراي راهبردي رسانه‌هاي سازمان تربيت‌بدني تشكيل مي‌شود


... سرپرست اداره كل روابط


براي مشاهده نتايج بيشتر اينجا را کليک کنيد.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   
11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   
21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   
31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   
41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   
51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   
61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   
71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   
81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   
91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   
101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   
111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   
121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   
131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   
141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   
151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   
161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   
171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   
181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   
191   192   193   194   195   196   197   198   199   200   
201   202   203   204   205   206   207   208   209   210   
211   212   213   214   215   216   217   218   219   

  

   خانه

   پايگاه مقالات

   پايگاه اخبار

   پايگاه آموزش

   پايگاه انگلیسی

  اتشارات

  پايگاه کنفرانس

 پايگاه دوره های خارج از کشور

 فصلنامه کارگزار روابط عمومی

 

 

 

جستجو در سايت

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyrightę2009-2010