مباني روابط عمومي

عنوان

 

 احمد يحيايي ايله‌اي

نويسنده

 

 آذر برزين

ناشر

 

 زمستان 1380

چاپ اول

 

پيش گفتار

   كتاب مباني روابط عمومي كه نتيجه‌ي مطالعات و تحقيقات گسترده‌اي است اميد است مورد توجه دانشجويان رشته‌هاي علوم ارتباطات و روابط عمومي و مسوولان و كارگزاران ادارات روابط عمومي قرار گيرد و مفيد واقع شود.

   فصل اول كتاب اختصاص به قريب صد تعريف گردآوري و تحليل كوتاهي به آن‌ها آمده است و نهايتاً ايجاد، حفظ و تداوم تفاهم بين سازمان و مخاطبان به عنوان تعريفي ديگر به تعاريف روابط عمومي افزوده شده است.

   فصل دوم كتاب به الگوها و نظريه‌هاي روابط عمومي اختصاص دارد.  در اين بخش بررسي شده است كه روابط عمومي از فقر تئوريك رنج مي‌برد و لازم است براي يافتن رويكردهاي علمي در اين زمينه تلاش شود.

   فصل سوم، افكار عمومي را كه شامل تمامي افكار سرنوشت ساز بيرون و درون سازمان‌هاست مطرح و مفهوم و عوامل شكل‌گيري آن به بحث كشيده شده است. در اين بخش تاكيد و تاييد جدي بر محاسبات دقيق و شناسايي افكار عمومي پيشنهاد شده است.

   فصل چهارم، به يكي از بحث‌هاي قديمي در حوزه‌ي ارتباطات پرداخته و تفاوت‌ها و مرزهاي روابط عمومي و تبليغات را مشخص كرده است.

   فصل پنجم، وظايف روابط عمومي در قبل، حين و بعد از بحران است و موضوعي است كه در منابع فارسي روابط عمومي به آن كمترين توجه شده است.

   فصل ششم به يكي ديگر از موضوعات مهم اما كمتر توجه شده يعني تشريفات پرداخته و نظريه‌ي استقبال بدرقه به عنوان يك روش علمي و عملي در فرايند ارتباطات به بحث كشانده شده است.

   فصل هفتم، روابط عمومي‌هايي كه تمايل به ارتباط با رسانه‌ها دارند، روش‌ها و راه كارهاي آن را دربردارد.

   فصل هشتم، نيز به خبرنويسي كه يكي از تكنيكي‌ترين فعاليت‌هاي كارشناسان روابط عمومي است پرداخته و تاكيد بر آن است كه دست اندركاران روابط عمومي لازم است اين علم را بياموزند.

   در فصل نهم، طي نگرشي سيستمي فرايند اطلاع يابي، اطلاع شناسي و اطلاع رساني بررسي شده است و روابط عمومي را به عنوان سيستمي اطلاع مدار مطرح كرده است.

   فصل دهم، موضوع اصلي اين فصل به مردمداري در دهكده‌ي جهاني و نگاهي به اهميت ارتباطات ميان فردي در روابط عمومي دارد.

   در فصل يازدهم، خوانندگان با آخرين فن‌آوري‌هاي تكنولوژي ارتباطات و اطلاع رساني مورد استفاده در روابط عمومي آشنا مي‌شوند.

   و بالاخره در فصل دوازدهم: بهره‌گيري از ارتباط چهره به چهره (گفتگو) به عنوان يك نظريه در روابط عمومي مطرح مي‌شود.

فهرست مطالب

مقدمه-فصل اول: مجموع تعاريف روابط عمومي- فصل دوم: الگوها و نظريه‌هاي روابط عمومي- فصل سوم: مفهوم و عوامل شكل‌گيري افكار عمومي- فصل چهارم: مرزهاي روابط عمومي و تبليغات- فصل پنجم: وظايف روابط عمومي در موقعيت بحران- فصل ششم: اصول و آداب تشريفات- فصل هفتم: راه كارهاي ارتباط با رسانه‌ها- فصل هشتم: خبرنويسي براي روابط عمومي- فصل نهم: روابط عمومي، سيستم اطلاع‌مدار- فصل دهم: مردمداري در دهكده‌ي جهاني- فصل يازدهم: فن‌آوري‌هاي نوين در روابط عمومي- فصل دوازدهم: روابط عمومي يعني گفتگو و ديگر هيچ- فصل سيزدهم: منابع فارسي و انگليسي.