برندگان ملي جايزه

دكتر عبدالله جاسبي

ميرزابابا مطهري نژاد

دكتر محمدباقر قاليباف

 
 

جايزه دکتر نطقی

شيو نامه جايزه دکتر نطقی

برندگان بين المللي جايزه دكتر نطقي

برندگان ملي جايزه دكتر نطقي

 
 
 
 
 
 
 
 

.::    برندگان جايزه ملي دكتر نطقي    ::.

 

آشنایی با زندگی نامه

برندگان جايزه ملي دكتر نطقي

 
 1.دکتر عبدالله جاسبی رييس دانشگاه آزاد اسلامي    جزييات
2.ميرزا بابا مطهري نژاد  استاد و پيشكسوت روابط عمومي و عضو هيات مديره انجمن روابط عمومي ايران  جزييات
3.دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران    جزييات

 

.::   جايزه دکتر نطقی   ::.

جايزه دکتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي ايران به طور خلاصه نام جايزه‌اي است که هرساله توسط موسسه کارگزار روابط عمومي به افراد شايسته و شاخص در حوزه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه هاي جديد اهدا مي‌شود.

 

دکتر حميد نطقي

دكتر حميد نطقي (1378-1299)، بنيانگذار روابط عمومي نوين ايران، براي هميشه طرز تفكر ما را در مورد روابط عمومي تغيير داد. وي از طريق دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، كه خود در شكل دهي آن نقش بسزايي داشت به تربيت نيروهاي جوان، خوشفكر، مردم دوست و آشنا به مباني ارتباطات انساني و اجتماعي پرداخت.

موسسه كارگزار روابط عمومي و دبيرخانه دايمي كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران براي اداي احترام به دكتر نطقي و بزرگداشت ارزش هايي كه او از آن ها حمايت مي كرد، به معرفي جوايز و تنديس دكتر نطقي پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419