برندگان بين المللي جايزه

 

دكتر علی اکبر جلالی

 پرفسور جيمز گرانيگ

پرفسور کاظم معتمدنژاد

 

جايزه دکتر نطقی

شيو نامه جايزه دکتر نطقی

برندگان بين المللي جايزه دكتر نطقي

برندگان ملي جايزه دكتر نطقي

برندگان  تنديس كتر نطقي

 
 
 
 
 
 
 

.::   جايزه دکتر نطقی   ::.

 

جايزه دکتر حميد نطقي بنيانگذار روابط عمومي ايران به طور خلاصه نام جايزه‌اي است که هرساله توسط موسسه کارگزار روابط عمومي به افراد شايسته و شاخص در حوزه روابط عمومي، ارتباطات و رسانه هاي جديد اهدا مي‌شود.

 

دکتر حميد نطقي

دكتر حميد نطقي (1378-1299)، بنيانگذار روابط عمومي نوين ايران، براي هميشه طرز تفكر ما را در مورد روابط عمومي تغيير داد. وي از طريق دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي، كه خود در شكل دهي آن نقش بسزايي داشت به تربيت نيروهاي جوان، خوشفكر، مردم دوست و آشنا به مباني ارتباطات انساني و اجتماعي پرداخت.

موسسه كارگزار روابط عمومي و دبيرخانه دايمي كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران براي اداي احترام به دكتر نطقي و بزرگداشت ارزش هايي كه او از آن ها حمايت مي كرد، به معرفي جوايز و تنديس دكتر نطقي پرداخت.

 

.::   برندگان جوايز   ::.

 

ˇ        پروفسور كاظم معتمدنژاد پدرارتباطات نوين ايران (25 آبان 1383)

پروفسور كاظم معتمدنژاد ضمن مشاركت فعال در تاسيس دانشكده علوم ارتباطات اجتماعي و راه‌اندازي دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري، پيش‌گام توسعه همه‌جانبه‌ دانش ارتباطات در كشور به شمار رفته و از طريق تاليف آثار گران‌بها در زمينه‌ وسايل ارتباط جمعي، روزنامه‌نگاري و حقوق مطبوعات، تدريس در دانشگاه‌ها و برگزاري همايش‌هاي ملي و منطقه‌اي در جهت تعميق فرهنگ و گسترش دانش ارتباطات كوشيده است.

دكتر معتمدنژاد در سال تحصيلي 74 ـ 73 به عنوان استاد نمونه‌ دانشگاه‌هاي كشور از دست رياست جمهوري وقت لوح تقدير دريافت كرده است. هم‌چنين در سال 1384 و بر اساس مصوبه‌ هيات دولت نشان درجه يك دانش را از دستان رييس‌جمهوري وقت دريافت نمود.

 

ˇ        پروفسور جيمز گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانشگاه مريلند كالج پارك آمريكا (26 آبان 1384)

پرفسور جيمز گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانشگاه مريلند كالج پارك آمريكا است.وی برنده سه جايزه اصلی در روابط عمومی بوده است: جايزه پاس فايندر به خاطر ممتاز بودن در تحقيقات روابط عمومی موسسه تحقيقات و آموزش روابط عمومی، جايزه مربی برجسته انجمن روابط عمومی آمريکا و جايزه جکسون و جکسون واگنر به خاطر پژوهش علوم رفتاری بنياد آر اس ای.

وی همچنين برنده بهترين جايزه دوران زندگی خود از سوی انجمن آموزش روزنامه نگاری و ارتباطات جمعی و جايزه پاول جی دوچمان به خاطر تحقيقات ممتاز بوده است.

 

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       CopyrightŠ2009-2010    تلفن همراه: 09121938419