برندگان بين المللي جايزه 

پرفسور کاظم معتمدنژاد

پرفسور جيمز گرانيگ

پرفسور علی اکبر جلالی

 
 

جايزه دکتر نطقی

شيو نامه جايزه دکتر نطقی

برندگان بين المللي جايزه دكتر نطقي

برندگان ملي جايزه دكتر نطقي

 
 
 
 
 
 
 
 

.::   شيوه نامه جايزه دکتر نطقی   ::.

 

شيوه نامه اعطاي جايزه دكتر حميد نطقي

بنيانگذار روابط عمومي در ايران

 

 

1. کليات

جايزه دكتر حميد نطقي، که از اين پس در اين شيوه نامه جايزه نطقي ناميده مي شود، يک جايزه علمي است که در دو سطح ملي و بين المللي به منظور تقدير از خدمات و تلاش هاي علمي، تحقيقاتي و نوآورانه افراد موثر در توسعه و اعتلاي روابط عمومي، اعطاء مي شود.

 

2. اهداف

اهداف جايزه به شرح زير مي باشد:

2.1. تشويق استادان، مديران و كارشناسان به مشارکت هر چه بيشتر در توليد و نشر دانش روابط عمومی و توسعه نگرش تخصصی و علمی به روابط عمومی

2.2. تشويق و ترغيب متخصصان در راستاي رفع مشکلات و حل مسايل علمي و ارايه راه حل های اجرايی در جهت رفع آن ها

2.3. تشويق و ترغيب متخصصان در بهره گيری مناسب از ابزارهای مدرن بويژه ابزارها و مهارت های روابط عمومی2 (PR2.0)

4.3. آشنا سازي عموم از نقش و تلاش استادان، مديران و كارشناسان برجسته علمي در زمينه روابط عمومی و کمک به بهبود درک عمومی از فعاليت های روابط عمومی و تقويت اعتبار آن

 

3. مشخصصات جايزه

3.1. جايزه نطقي در راستاي حمايت از حرفه و صنعت روابط عمومي در تاريخ 24/04/83 توسط شوراي عالي سياستگذاري كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران به تصويب رسيد و از تاريخ 25/08/83  همه ساله به افراد واجد شرايط در اين حوزه در دو سطح ملي و بين المللي اعطاء مي شود.

3.2." ملي و بين المللي است و همه افراد حائز شرايط علمي و تخصصی مي توانند براي احراز آن داوطلب شوند.

3.3. ارزش مادي جايزه هر سال بسته به امکانات دبيرخانه متغير و به پيشنهاد کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه نطقي و تصويب شوراي سياستگذاري كنفرانس بين امللي روابط عمومي ايران  تعيين مي گردد.

 

4. کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه

4.1. به منظور برنامه ريزي و اجرايي، سياستگذاري و تصميم گيري در خصوص اعطاي جايزه، کميته برنامه ريزي اعطاي جايزه نطقي تشکيل مي گردد.

4.2. اعضاي کميته اصلي کميته 10 نفر مي باشد که به پيشنهاد شوراي عالي سياستگذاري كنفرانس بين المللي روابط عمومي توسط رييس هيات امنا از ميان اعضاي هيات موسس موسسه كارگزار روابط عمومي(امنا و شوراي عالي و ساير متخصصان ذيربط) به مدت يک سال انتخاب و منصوب مي شوند.

4.3. رياست کميته بر عهده رياست هيات امناي موسسه خواهد بود.

4.4. تمديد عضويت اعضاي کميته به تشخيص رياست هيات امناي موسسه براي سال هاي آتي بلا مانع مي باشد.

 

5. وظايف کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه

5.1. برنامه ريزي و تصميم گيري در خصوص نوع، مقدار و شرايط جايزه

5.2. مديريت فرايند داوري علمي آثار و دستاورد هاي داوطلبان و تصميم گيري نهايي در خصوص انتخاب و اعلام فرد برنده

5.3. تنظيم برنامه زمان بندي فراخوان ها و مهلت دريافت آثار و دستاورد هاي علمي داوطلبان

5.4. برنامه ريزي در راستاي برگزاري مراسم اعطاي جايزه به منظور اطلاع رساني از خدمات علمي فرد برگزيده به عموم مردم

5.5. تشکيل کميته فرعي و کميسيون هاي کارشناسي ارزيابي علمي داوطلبان از ميان اعضاي برجسته هيات علمي، مديران و كارشناسان روابط عمومي

5.6. حمايت هاي اداري، اطلاع رساني عمومي از اهداف و فرايند اعطاي جايزه، شرايط لازم براي داوطلبين، برنامه زمانبندي دريافت آثار و شرح حال علمي دواطلبين.

5.7. ارتباط مستمر با داوطلبان و اطلاع رساني به افراد شرکت کننده به منظور رفع نواقص و مستندات علمي ارسال شده به کميته برنامه ريزي اعطاي جايزه

5.8. اطلاع رساني از زمان و مکان برگزاري مراسم اعطاي جايزه و انجام هماهنگي هاي لازم

5.9. برقراري ارتباط با رسانه هاي جمعي، دستگاه ها و سازمان هاي اطلاع رساني کشور به منظور پوشش خبري و اطلاع رساني عمومي

5.10. تهيه فراخوان هاي لازم و انتشار زندگينامه فرد برگزيده

 

6. شرايط اعطاي جايزه

شرايط و ضوابط جايزه، بر اساس شاخص هاي علمي- تلفيقي در غالب آيين نامه اجرايي خاص توسط کميته برنامه ريزي و اجرايي اعطاي جايزه تدوين و اعلام مي گردد.

تبصره1. جايزه نطقي هر سال فقط به يک فرد واجد شرايط اعطاء مي شود تا طيف وسيع تري از برگزيدگان را پوشش دهد.

تبصره2. كميته برنامه ريزي و اجرايي ممكن است پس از انجام بررسي هاي لازم در يك سال فردي را واجد شرايط اعطاي جايزه نيابد و جايزه اي اعطاء ننمايد.

شيوه نامه اعطاي جايزه نطقي مشتمل بر 6 بند و 2 تبصره در تاريخ 24/04/83 به تصويب شوراي عالي سياستگذاري كنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران رسيد.

 

برندگان تنديس و جايزه بين المللي دكتر نطقي:

1. پروفسور كاظم معتمدنژاد پدرارتباطات نوين ايران

2. پروفسور جيمز گرانيگ استاد ممتاز روابط عمومي در گروه ارتباطات دانشگاه مريلند كالج پارك آمريكا

 

برندگان تنديس و جايزه ملي دكتر نطقي:

1.دکتر عبدالله جاسبی رييس دانشگاه آزاد اسلامي    جزييات
2.ميرزا بابا مطهري نژاد  استاد و پيشكسوت روابط عمومي و عضو هيات مديره انجمن روابط عمومي ايران  جزييات
3.دكتر محمدباقر قاليباف شهردار تهران    جزييات
 

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419