شما به دو روش می توانید محصولات کارگزار روابط عمومی را دریافت کنید:

 روش اول:

 واریز هزینه به حساب انتشارات و دریافت محصول از طریق پست

 

 روش دوم:

دریافت محصول از طریق پیک و پرداخت هزینه به وی

 

فرم فروش

نام:

نام خانوادگی:

 

 

سازمان/ شرکت:

سمت:

 

 

تلفن:

نمابر:

 

تلفن همراه:

پست الکترونيکی:

نشانی کامل و دقيق پستی (منزل/ محل کار):

 

تعداد کتاب درخواستی:

 

کدپستی(برای تهران 10 رقمی):

شماره رسيد بانکی:

 

 

امضاء و مهر(برای سازمان ها):

       

 

متقاضيان وجه خريد را به حساب مهر شماره 0301443960000 نزد بانک کشاورزی
بنام کارگزار روابط عمومی واريز و اصل رسيد مربوطه را به همراه
فرم فروش ارسال نمايند.

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419