کتاب اصول و آداب تشریفات منتشر شد     کتاب اصول و آداب تشریفات منتشر شد      کتاب اصول و آداب تشریفات منتشر شد     کتاب اصول و آداب تشریفات منتشر شد     کتاب اصول و آداب تشریفات منتشر شد   

 

 

 

اصول و آداب تشريفات

چاپ دوم

 

عنوان: اصول و آداب تشريفات

(گامي نوين در روابط عمومي)

 

نوشته: احمد يحيايي ايله‌اي

برات الله صمدي راد

 

انتشارات: کارگزار روابط عمومي

 

 مقدمه

ارتباطات انساني به طور كلي يا كلامي است و يا غير كلامي و در تشريفات، زبان مهمترين عنصر ارتباطات كلامي و دست، اساسي‌ترين عنصر ارتباط غير كلامي است.

حركات چهر‌ه‌ها و دست ها، طرز نشستن و راه رفتن و ايستادن، فاصله‌هاي ايستادن، تندي و لحن صدا، ارتباط ما با ديگران را به شدت تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد و اين كتاب در پي آن است كه چگونگي ارتباطات غير كلامي را براي برقراري «ارتباط كامل‌تر» تدوين نمايد.

به طور كلي فرآيند هر فعاليت تشريفاتي از استقبال تا بدرقه است. چه تشريفات را امري سياسي بدانيم يا امري خدماتي و يا ارتباطي، و همانطور كه مي دانيد در جامعه ما كمتر به جايگاه ارتباطات انساني تشريفات توجه شده است و از اين روي مي‌بايد در اين زمينه منابعي گردآوري شود.

متاسفانه در زمينه تشريفات منبع و ماخذي در حداقل هم وجود ندارد و گردآوري اين مجموعه تلاش و جديت فراواني را به خود معطوف كرده است.

ما در اين كتاب با ارايه نظريه «استقبال- بدرقه» سعي بر آن داريم كه چارچوبي عملي و ذهني براي کارگزار تشريفات ايجاد شود و از باب آشنايي مختصر خلاصه اي از اين فرآيند در پيش گفتار مي‌آيد.

 

فهرست مطالب

پيشگفتار

 

فصل اول: مقدمات

1- مقدمه

2- ميهمانداری در آيين اسلام و ايران

3- مهارت های رفتاری

4- کليات تشريفات

 

فصل دوم: تشريفات و ارتباطات

1- مفهوم ارتباطات

2- تقسيم بندی ارتباطات

3- مردمداری و تشريفات

4- تشريفات در روابط عمومی

5- ارتباطات غيرکلامی

6- معاشرت در ارتباطات

7- اصول روابط با مشتری

 

فصل سوم: مراحل تشريفات

1- استقبال

2- حمل و نقل

3- اسکان

4- پذيرايی

5- بدرقه

فصل چهارم: استقبال

1- نحوه معرفی برای آشنايی

2- نحوه معرفی در ميهمانی ها

3- سلام و احوالپرسی

4- دست دادن

5- لباس پوشيدن

6- سخن گفتن

 

فصل پنجم: حمل و نقل

1- انتخاب مسير

2- انتخاب همراهان

3- انتخاب وسيله نقليه

4- آداب رانندگی

 

فصل ششم: اسکان

1- نشستن دور ميز غذا

2- مکان تشکيل جلسه

3- رنگ در طراحی محيط

4- چه رنگی برای کجا

 

فصل هفتم: پذيرايی

1- آداب ميهمان نوازی

2- انواع ميهمانی

3- انواع پذيرايی

4- ظروف ميز

5- آداب غذا خوردن

6- تکنيک های سخنرانی

الف: هفتاد پند در سخنوری

ب: آداب ارايه سخنرانی

 

فصل هشتم: بدرقه

1- هديه دادن

2- گل هديه دادن

3- ويژگی های هديه مناسب

4- هديه به ميهمانان خارجی

 

فصل نهم: توصيه های تشريفاتی

1- نحوه معرفی و آشنايی

2- ميهمانی

3- مجامع

4- اماکن عمومی

5- البسه

6- دعوتنامه

7- کارت ويزيت

8- تماس تلفنی

 

فصل دهم: تشريفات ديپلماتيک

1- مقررات عمومی کشور

2- نشان ها

3- علايم و عناوين کشوری

4- لباس های رسمی

 

منابع و ماخذ

 


Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyright©2009-2010    تلفن همراه: 09121938419