برنامه های آموزشی موسسه کارگزار روابط عمومی
سال 1390

 

     در جهان امروز، سازمان هاي پويا با محيط پيراموني خود پيوسته در تعامل اند؛ از آنها تاثير مي پذيرند و بر آنها تاثير مي گذراند. آن بخش از سازمان که در تنظيم اين روابط نقش اساسي ايفا مي کند، روابط عمومي است. براي آن که اين بخش به درستي بتواند وظايف خود را انجام داده و پيوند عقلايي سازمان را با محيط پيرامون خود برقرار کند، آشنايي مديران، کارشناسان و کارکنان آن با اصول اساسي ارتباطات و روابط عمومي و بروزآوری دانش ايشان در اين زمينه الزامي و ضروری است. در همين راستا موسسه کارگزار روابط عمومي در راستاي انجام رسالت خود مبني بر توسعه ظرفيت و تقويت بدنه کارشناسی و تخصصی روابط عمومي کشور، دوره های آموزشی ذيل را برگزار می نمايد:

 

رديف

عنوان دوره

زمان برگزاری

1

دومين سمينار تخصصی مديريت تشريفات کاربردي

PDFدريافت فايل

10 مهر

2

هفتمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

و جشنواره روابط عمومي هاي برتر کشور

9- 8 آبان

3

نخستين کنگره جهاني کارگزاران مسلمان روابط عمومي

مکان برگزاری: مالزی

و هفتمين سفر علمي کارگزاران روابط عمومي ايران به مالزي

20-13 آذر

 

4

نخستين همايش ملی زن و روابط عمومی

30 بهمن

5

سمينار تخصصی مديريت بحران

14 اسفند

6

دوره آموزش جامع و فراگير تشريفات(56 ساعت)

پس از ثبت نام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره آموزش جامع و فراگير تشريفات
زمان برگزاری: 1390

 

دریافت بروشور و اطلاعات کامل WEB

 

مدرس: علی محمد بيدارمغز

1- تشریفات و روابط عمومی- 4 ساعت

2- اصول و فنون مذاکره- 8 ساعت

3- اجرا و مدیریت جلسات مجامع عمومی و بین المللی- 3 ساعت

4- تهیه و ارایه سخنرانی و مدیریت سوالات (فن بیان)- 20 ساعت (شامل 15 ساعت تدریس و 5 ساعت تمرین)

5- ارتباط موثر و هنر درست گوش دادن- 4 ساعت

6- آداب انعام و هدیه در مراودات بین المللی- 1 ساعت

7- آداب سفر و تورهای داخلی و بین المللی- 2 ساعت

8- آداب شرکت در مهمانی های رسمی- 1 ساعت (نظری)
9- شرکت در یک مهمانی آموزشی- تشریفاتی- 3 ساعت

10- محیط و روش مذاکره دوجانبه بین المللی- 3 ساعت (تمرین یک مذاکره فرضی- 2 ساعت)
11- اخلاقیات ملل و تشریفات در صحنه بین الملل- 4 ساعت
12- تشریفات بین المللی تجارت- 6 ساعت

 

Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419