پايگاه تورهای آموزشی داخلی


 

تورهاي آموزشي روابط عمومي

1388

«ويژه روابط عمومي الکترونيک»

 

يکي از مهم ترين اهداف موسسه کارگزار روابط عمومي، فراهم آوردن فرصت مناسب براي دست اندرکاران حرفه روابط عمومي است تا به معرفي نتايج و دستاوردهاي خود در زمينه هاي مرتبط از جمله روش هاي نوين توسعه و تکنولوژي هاي جديد در صنعت روابط عمومي بپردازند.

از آن جا که بسياري از موضوعات مهم مورد بحث در اين زمينه در فرصت کوتاه و در قالب مقاله و همايش قابل ارايه و معرفي نمي باشد، در کنار برگزاري کنفرانس، تورهاي آموزشي داخلي طراحي و پيش بيني شده است.

به عبارت ديگر، در راستاي بهره برداري از نتايج و دستاوردهاي پنج دوره کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران طي سال هاي 1383 تا 1387، دبيرخانه دايمي کنفرانس بين المللي روابط عمومي براي نخستين بار در ايران، تورهاي آموزشی داخلي ويژه مديران و کارشناسان روابط عمومي برگزار مي نمايد.

هدف از برگزاري اين تورهاي آموزشي، ارتقاي سطح علمي و دانش کاربردي مديران و کارشناسان روابط عمومي کشور است. همچنين ارايه خدمات مشاوره اي از جمله برنامه هايي است که در طول برگزاري تورها اجرا خواهد شد.

 

اهداف

- ارايه راهکارهاي تخصصي در راستاي استفاده کارا و ثمربخش از علوم و فناوري هاي نوين

- به اشتراک گذاردن دانش و تجربه سازماني و تخصصي (ترويج فرهنگ تبادل تجربه) و تسهيل ارتباط با روابط عمومي هاي برتر کشور

- آشنايي با تجربيات پياده سازي الگوي مناسب روابط عمومي در ديگر سازمان ها و شرکت ها و معرفي تجارب برتر روابط عمومي های کشور

- تبادل دستاوردها و تجارب سازماني در زمينه بکارگيري و بهره مندي از کاربردها و مزاياي حرفه روابط عمومي

- اجراي راهکارهاي مناسب به منظور بکارگيري و بهره مندي از کاربردها و مزاياي حرفه
روابط عمومي

- اجراي برنامه توسعه مهارت هاي کاربردي مديران و کارشناسان روابط عمومي

- آشنايي نزديک با توان مديريتي، فعاليت ها و موفقيت هاي همکاران روابط عمومي در سراسر کشور

 

برنامه ها

- معرفي اجمالي سازمان و روابط عمومي

- معرفي تجارب برتر پيرامون موضوع مورد نظر و بازديد از سوابق، مستندات و مراحل اجرايي و شکل گيري تجربه موفق

- بازديد از بخش هاي مختلف روابط عمومي به منظور آشنايي با فعاليت هاي شاخص و درک فضاي کلي فرآيندهاي اجرايي در روابط عمومي

- برپايي کلينيک روابط عمومي به منظور ارايه خدمات مشاوره

- برپايي کارگاه ها و ميزگردهاي تخصصي

- پرسش و پاسخ با حضور مديران و کارشناسان روابط عمومي

    - ارايه گواهي «مهارت روابط عمومي» به شرکت کنندگان

 

عناوين موضوعي

رديف

سازمان منتخب

موضوع تور

زمان برگزاري

1

 

سازو کار اداره يک روابط عمومي تخصص محور

دوشنبه07/06/1388

2

دانشگاه آزاد اسلامي گرگان

ويدئوکنفرانسينگ

و بازديد از روستاي اينترنتي قرن آباد

دوشنبه27/06/1388

3

 

پژوهش و افکارسنجی

دوشنبه11/07/1388

4

 

فضاسازی و تبليغات محيطی

دوشنبه02/09/1388

5

 

روزنامه نگاري الکترونيک

      دوشنبه23/09/1388

6

 

ارتباطات رسانه اي

دوشنبه30/10/1388

7

 

روابط عمومی الکترونيک

دوشنبه28/10/1388

8

 

برنامه ريزی، نظارت و ارزيابی

دوشنبه03/12/1388

 

نحوه ثبت نام

علاقمندان مي توانند جهت شرکت در اين برنامه ها، هزينه حضور را به حساب مهر شماره 0301443960000 بانک کشاورزي به نام «کارگزار روابط عمومي» واريز نموده و رسيد آن را به همراه کاربرگ ثبت نام به نمابر شماره 88617577 و يا به آدرس موسسه، مديريت آموزش، ارسال نمايند.

 

هزينه حضور در تور تهران: 70 هزار تومان

هزينه حضور در تور خارج از تهران: 110 هزار تومان

 

 

کاربرگ ثبت نام

 

نام سازمان/ شرکت: .................................. واحد سازمانی: ..........................................................

 

 

نام و نام خانوادگی: ............................... سمت سازمانی: ............................................................

تلفن ثابت: ............................ تلفن همراه: ...................................... نمابر: ..................................

نشانی پست الکترونيکی:.............................................................................................................

نشانی پستی: ..........................................................................................................................

مايل به شرکت در کدام تور يا تورها می باشيد؟ (با ذکر موارد):

 

                          تاريخ ارسال:                                                      مهر و امضاء:

 

 

فراخوان همکاری

از روابط عمومي سازمان ها و شرکت هاي علاقمند دعوت مي شود که جهت برنامه ريزي هاي تورهاي آموزشي، موضوع مورد نظر را به مديريت آموزش اين موسسه اعلام نمايند.

در نظر است در پايان هر سال علاوه بر اطلاع رساني پيرامون تجارب برتر روابط عمومي هاي کشور به ساير همکاران و تشکيل "بانک اطلاعات تجارب و ايده های برتر روابط عمومی ايران"، به روابط عمومي هاي برتر در اين حوزه در کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران نيز جايزه و تنديس ويژه اهدا شود.

 

کاربرگ تمايل به شرکت در برگزاري تورهاي آموزشي

نام سازمان/ شرکت:

قصد داريد تور آموزشی را با چه عنوان و موضوعی برگزار نماييد؟

 

ويژگی های برجسته موضوع پيشنهادی:

 

نام و نام خانوادگی رييس سازمان/ شرکت:

نام و نام خانوادگی مدير روابط عمومی سازمان/ شرکت:

 

تلفن ثابت (به همراه کد):

تلفن همراه:

فاکس:

پست الکترونيک:

نشانی:

 

 

 

 

 

توجه

- تامين اياب و ذهاب بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

- مدت هر يک از برنامه ها از ساعت 8:30 لغايت 16:00می باشد.

-  تعداد شرکت کنندگان در تور محدود می باشد.

 

تلفن هاي تماس: 88210281-88617577-09121938419    

شماره پيامک: 70007153

نشاني: تهران، صندوق پستي 6986/19395- کارگزار روابط عمومي

وب سايت: www.iranpr.org    

پست الکترونيک: info@iranpr.org

 

 


کارگزار روابط عمومی

 

 

 

Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org      Copyright©2009-2010