دايره المعارف روابط عمومی

 

  مقدمه نويسنده

  مقدمه مدير پروژه

  فهرست مطالب - جلد اول

  فهرست مطالب - جلد دوم

 بروشور

  فرم فروش(1)

  فرم فروش(2)

 

 

 

  انتشارات کارگزار روابط عمومی

  فصلنامه کارگزار روابط عمومی

  دوفصلنامه فنون روابط عمومی

  نشريه روابط عمومی الکترونيک

 جزوات آموزشی روابط عمومی

  راهنمای خريد

   تماس با ما
   

انتشارات جديد

  اصول و آداب تشريفات

مديريت تبليغات اينترنتی

مديريت روابط عمومی الکترونيکی

 

مبانی روابط عمومی

 

نشريه روابط عمومی الکترونيک

.::   انتسارات کارگزار روابط عمومی   ::.

.::   تازه‌هاي نشر   ::. 

مجموعه مقالات روابط عمومی2

مديريت تبليغات اينترنتی

دايره المعارف روابط عمومی

مبانی روابط عمومی

.::   انتشارات کارگزار روابط عمومی   ::.

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

علاقه مندان برای تهیه انتشارات کارگزار با شماره  09121938419 تماس بگيرند

 

کتاب شناسی روابط عمومی

 روابط عمومی

کارشناسی ارشد ارتباطات

 

ارتباطات  

دکتری ارتباطات

 

 روزنامه نگاری

 

 

 تبلیغات

 

 

 بازاریابی

 

 

جامعه اطلاعاتی

   

سخنرانی

 

 

 

کتاب های آنلاين

متن كامل كتاب روزنامه نگاري حرفه اي
متن كامل كتاب روابط عمومی  الکترونيکی و ارايه يک مدل بومی
متن كامل كتاب نظريه های روابط عمومی
متن كامل كتاب تکنولوژهای جديد ارتباطی

Public Relations Handbook

 

انتشارات کارگزار روابط عمومی

فهرست کامل انتشارات کارگزار روابط عمومی

فهرست کامل فصلنامه کارگزار روابط عمومی
فهرست کامل دوفصلنامه فنون  روابط عمومی
فهرست کامل جزوات آموزشی روابط عمومی

  انتشارات کنفرانس بين المللی روابط عمومی ايران

 

 


کارگزار روابط عمومی

كتاب هاي در دست چاپ

راهنماي روابط عمومي2

رسانه اجنماعي

 

 

 

Kargozar

Public Relations 

 [خانه ] [پايگاه مقالات] [پايگاه اخبار] [پايگاه انگلیسی] [پايگاه کنفرانس ]

 Email :Info @iranpr.org       Copyrightę2009-2010    تلفن همراه: 09121938419