جايزه مجله كارگزار روابط عمومي

 

جايزه شجاعت

 

ازسال 1380 ، مجله كارگزار روابط عمومي در نظر دارد ، هرساله در مراسم ويژه اي به معرفي بهترين هاي روابط عمومي در كشور اقدام نمايد و به يك نفر و يا اداره روابط عمومي ، جايزه شجاعت و لوح سپاس و به دو نفر و يا سازمان كه داراي الگوي كاري موفق باشند لوح افتخار اهداء كند .  

اين جوايز منحصراً به افراد و سازمان هايي اهداء مي شود كه در حوزه عملكرد روابط عمومي در كشور ، كارها و خدمات برجسته اي ارايه داده باشند .  

 

اهداف اهداء جايزه  

1- دفاع از فلسفه وجودي روابط عمومي ( پاسداري از منافع عمومي)

2- اقدامات حرفه اي و انقلابي در جهت رعايت مقررات حرفه اي و استانداردهاي شغلي و اخلاقي

3- ارايه كارها و خدمات برجسته

4- اعتراض به فضاي انتقاد ناپذير سازمان ها و ادارات

5- عدم موافقت با استانداردهاي غير حرفه اي

6-تلاش در جهت ايجاد نظام ارتباطي شفاف وجدي

7- كمك به گسترش فرهنگ شجاعت و جسارت در
روابط عمومي

   

مقوله هاي جوايز

 

1- جايزه اصلي : به كسي تعلق مي گيردكه استانداردهاي حرفه اي را رعايت كرده و به اصول اخلاقي و وجداني پاي بند باشد . كسي كه در دفاع از منافع عمومي لحظه اي درنگ نكند .

2- جوايز بهترين ها ؛ به كساني تعلق مي گيرد كه كارها و خدمات برجسته اي در حوزه روابط عمومي ارايه داده باشند .

 

جايزه ويژه سال 80

 

جايزه ويژه سال 1380 مجله كارگزار روابط عمومي  به احمد قويدل مسوول روابط عمومي كانون هموفيلي ايران تعلق مي گيرد .

اقدامات  حرفه اي وجسورانه نامبرده در دفاع از حقوق بيماران هموفيلي در سال جاري نيز قابل تحسين است . احمد قويدل در بيانيه ها و مصاحبه های مختلف ، در دفاع از حقوق بيماران هموفيلي كه همانا فلسفه وجودي و واقعي روابط عمومي است فعاليت هاي چشمگيري انجام داد.

البته در سال گذشته چند اقدام حرفه اي ديگر در حوزه روابط عمومي اتفاق افتاد كه همگي  از برجستگي ويژه اي برخوردار بودند . اين قبيل اقدامات نشان مي دهد كه هنوز افراد و مديران زيادي در عرصه روابط عمومي  هستند كه بدون وابستگي به ميز و مقام و بدون كمترين چشمداشت به مزاياي مادي ، حاضرند در راستاي اعتلاي حرفه روابط عمومي و رجعت هنرهشتم به فلسفه وجودي خود، هزينه هاي زيادي پرداخت نمايند.

اميد داريم اين گونه اقدامات در عرصه روابط عمومي كشور روز به روز گسترش بيشتري يابد و مديران ، كارشناسان و صاحب نظران روابط عمومي با جسارت و شهامت هرچه بيشتر در دفاع از منافع عمومي و مبارزه با فساد اداري و اجتماعي و سازماني اقدام نمايند و در موارد ضروري ، استعفا و مزاياي مادي و ميز و مقام را بر نقض اصول حرفه اي ترجيح بدهند .

فراسرستيل (seitel fraser) مي گويد : جامعه روابط عمومي بايد براموري پافشاري كند كه استانداردهاي ارتباطي را رعايت كرده و هيچ گاه با استانداردهاي غير حرفه اي موافقت نكنند. اگر حرفه روابط عمومي به صورت تجارت درآيد و بدون توجه به اصول اخلاقي و وجداني فقط براي قبول هرنوع مشتري پايه ريزي شود ، همه ما بازنده خواهيم شد .

وي اخطار مي كند كه شغل ما گمراه كردن عامه ، منحرف كردن و يا مبهم سازي و دروغ گويي نيست .

 

جوايز بهترين ها  

 

. جوايزه ويژه سال 81

 

مواردي كه در سال 1381 در هنگام داوري مدنظر قرار خواهد گرفت سه مقوله متفاوت است كه به مسایلي از اين قبيل مربوط مي شود :

·  دفاع از منافع عمومي ، اطلاع رساني شفاف و رعايت اصول اخلاقي و حرفه اي

·  ارایه الگوهاي موفق كاري ( خدمات برجسته )

·  تكنولوژي هاي نوين ارتباطي ، اينترنت و صنعت ديجيتالي

معيارهايي كه به واسطه آن ها ، افراد و سازمان ها مورد قضاوت قرار خواهند گرفت شامل صلاحيت و كيفيت مواردي از قبيل تحقيق ، برنامه ريزي ، اجرا و سنجش ، نظم و ترتيب و ارتباط ميان پيام ها ، قوه ابتكار و اصول اخلاقي با توجه به شرايط زماني و مكاني خواهد بود .

سال آينده جايزه جديدي تحت عنوان جايزه ‹‹ پژوهش ›› به جايزه مجله كارگزار روابط عمومي اضافه مي شود . اين جايزه به افراد و سازمان هايي اهداء مي شود كه در زمينه تحقيقات ،كارهاي نو و جديدي ارايه داده باشند . پژوهش و تحقيق در عرصه‌ روابط عمومي همواره ضرورت مهمي بوده است ، مخصوصاً زماني كه روابط عمومي با چالش ها و  دغدغه هاي جدي فراواني مواجه است .

تبصره 1: اهداء جايزه از سوي نشريه كارگزار روابط عمومي ، خود حاكي از همكاري اين نشريه با ساير ارگان ها و سازمان هاي ذيربط است . تبصره 2: انتخاب افراد و سازمان هاي مذكور جهت اهداء جوايز شجاعت ، پژوهش و لوح افتخار منحصراً توسط نشريه كارگزار روابط عمومي انجام مي پذيرد .

تبصره 3: در بهمن ماه هرسال ، اسامي برگزيدگان از طريق جرايد كثير الانتشار اعلام مي گردد .

***
تهران – صندوق پستي 6986-19395
تلفن تماس : 09112938419- ۸۳۱۵۲۷۰
Email :Info @iranpr.org

منو

خانه

پايگاه اطلاعات تخصصي

پايگاه مقالات

پايگاه اخبار

پايگاه کتاب

فصلنامه

 
ديگر موارد

فراخوان -جايزه مجله كارگزار روابط عمومي در سال 1381

شانزده زمينه همكاري با نشريه كارگزار روابط عمومي

تمرين دموكراسي در انجمن متخصصان روابط عمومي

 
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003