موزه ها

 

تلفن

آدرس

نام

 

 

 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

ايوان تخت مرمر و اطاق نقاشي 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

حوضخانه 

 6702061 - 6

خيابان امام خميني، نبش سي تير 

زير مجموعه موزه ملي ايران 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

شمس العماره 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

عكس خانه 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

عمارت الماس 

 2282012

خيابان نياوران، ميدان شهيد باهنر، كاخ نياوران 

كاخ احمد شاه 

 2282012

خيابان نياوران، ميدان شهيد باهنر، كاخ نياوران 

كاخ اصلي نياوران 

 2282012

خيابان نياوران، ميدان شهيد باهنر، كاخ نياوران 

كاخ صاحبقرانيه 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

كاخ موزه سبز 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

كاخ موزه ملت 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

مجموعه فرهنگي- تاريخي سعد آباد 

 2282012

خيابان نياوران، ميدان شهيد باهنر، كاخ نياوران 

مجموعه فرهنگي- تاريخي نياوران 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه آب 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه آبكار 

 6705614

خيابان امام خميني، خيابان سي تير 

موزه آبگينه و سفالينه هاي ايران 

 672061- 6

خيابان امام خميني، نبش سي تير 

موزه ايران باستان و دوران اسلامي 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه بهزاد 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه پژوهشي مردم شناسي 

 2282012

خيابان نياوران، ميدان شهيد باهنر، كاخ نياوران 

موزه جهان نما 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه خط و كتابت ميرعماد 

 863001- 3

خيابان دكتر شريعتي، نرسيده به پل سيد خندان 

موزه رضا عباسي 

 652702

تقاطع دكتر فاطمي و كارگر شمالي 

موزه فرش ايران 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه فرشچيان 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

موزه كاخ گلستان 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

موزه مردم شناسي 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه نظامي 

 7526777

خيابان سعدي شمالي، خيابان هدايت، تقاطع تنكابن، شماره 348 

موزه نقاشي پشت شيشه 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه هنر ملل 

 2282031- 9

خيابان وليعصر، زعفرانيه (شهيد فلاحي)، خيابان شهيد طاهري، كاخ سعد آباد 

موزه هنرهاي زيبا 

 3116329

ميدان بهارستان، خيابان كمال الملك، ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي 

موزه هنرهاي ملي ايران 

 21113325- 8

ميدان 15 خرداد، كاخ گلستان 

نگارخانه 

پايگاه ها

خانه   

پايگاه اطلاعات تخصصي   

پايگاه مقالات   

پايگاه کتاب   

   پايگاه اخبار   

فصلنامه   

 
لينك هاي عمومي

لينك هاي  روابط عمومي

موزه ها

بيمه ها

هتل ها

رسانه هاي خبري

نگارخانه ها

تالار هاي فرهنگ

سفارتخانه ها

مراكز پژوهشي

كد كشور هاي جهان

وزارت خانه ها

مناطق شهرداري

كتابخانه ها

نقشه ايران

لينك هاي عمومي
آژانس هاي مسافري هوائي
 
 

Kargozar

Public Relations 

 [ خانه[پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

Email : Info@iranpr.org  

Copyrightę2003