پايگاه اطلاعات تخصصي >پايگاه مقالات

 مقالات فارسي روابط عمومي         

موضوع اصلي روابط عمومي (26/5/82)

مقالات فارسي روابط عمومي

 ده نکته در باره روابط عمومي(26/5/82)

فرهنگ روابط عمومي و روابط عمومي فرهنگ(26/5/82)

جامعه اطلاعاتي: پيشينه، پرسش‌ها، و ملاحظات ملي   (26/5/82)

وساير مقالات

مقالات لاتين روابط عمومي

BookofLists2002

وساير مقالات

مقالات فناوري اطلاعات

آشنايي با رشته مهندسي فناوري اطلاعات(26/5/82)

مقالات فناوري اطلاعات

پست الكترونيكي و اشاعهء اطلاعات(6/5/82)

خبرنگاري شبكه اي(6/5/82)

اطلاعات و انديشه جامعه اطلاعاتي (6/5/82)

تبليغات و رسانه ها در عصر اينترنت (6/5/82)

وساير مقالات

يادداشت ها و برداشت ها

يادداشت ها و برداشت ها

يادداشت ها و برداشت هاي مهدي باقريان

   

فرستادن مقالات

ساير مقالات

 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه كتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصي]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003