ويژه نامه ها وخبر نامه هاي روابط عمومي

روابط عمومي از ديدگاه امام علي (ع)

ناشر : دبير خانه شورای اطلاع رساني دولت

بررسی وظايف ، کارکرد ها ، نقش ها و عملکرد چهار ساله روابط عمومي

ناشر : روابط عمومي دانشگاه مازندران

چشم اندازي بر روابط عمومي در اينترنت

ناشر : موسسه تحقيقات روابط عمومي

کتاب زندگي بنيان گذار روابط عمومي نوين ايران

کانون انديشمندان و منتقدان روابط عمومي ايران

ارتباط

ناشر :انجمن روابط عمومي ايران

ارتباط

صاحب امتياز :اداره کل روابط عمومي وزارت جهاد سازندگي

مدير مسئول و سردبير : علي دارابي

ارتباطات

مدير مسئول :داوود زارعيان

مدير اجرائی :فروغ مير طهماسب

هنر هشتم

ويژه نامه نخستين همايش بررسي مسائل روابط عمومي ايران

کارنامه روابط عمومي

ارگان : کانون انديشمندان ومنتقدان روابط عمومي ايران

خبر نامه

اولين جشنواره نشريات روابط عمومي های کشور

ناشر: انجمن متخصصان روابط عمومي

 

اولين گرد همائي مسوولان روابط عمومي وزارتخانه ها نهاد هاي انقلاب اسلامي وسازمان ها

ناشر : بنياد شهيد

نگاه

صاحب امتياز : دانشکده روانشناسي و علوم اجتماعي

مدير مسئول : حسين نصيري

سر دبير :حاجي محمد احمدي

پاسخگو

ناشر :انجمن متخصصان روابط عمومي

روابط عمومي در روابط عمومي

ناشر : روابط عمومي روز نامه قدس

رسانه ما

صاحب امتياز : انجمن صنفي شرکت هاي تبليغاتي ايران

سردبير : ايرج ميرزا عليخاني

سيما و شما

ويژه نامه فرهنگي هنري

تکنيک هاي روابط عمومي

ناشر :روابط عمومي وزارت نفت

 
 
خانه
پايگاه مقالات
پايگاه اطلاعات
پايگاه کتاب
پايگاه اخبار
فصلنامه
لينکها
 
 
کتابهاي فارسي
کتابهاي لاتين
ساير کتابها
نشريات دانشجوئی
ويژه نامه ها
کتابهاي مرتبط
نشريات مرتبط
 

Kargozar

Public Relation 

 [خانه ] [پايگاه مقالات ] [پايگاه اخبار] [پايگاه کتاب] [پايگاه اطلاعات تخصصی]

 Email :Info @iranpr.org  

Copyright©2003